Bobschrift 2013

Het derde Bobschrift. Er bestaat van Bob den Uyl een biografie, een stadswandeling, een film, er is een prijs naar hem vernoemd, een bibliografie samengesteld en er is zelfs een beeld – of liever kunstwerk – onthuld. Er is nog geen straat of plein naar Bob den Uyl genoemd; iets dat het stadsbestuur van Rotterdam zich zou kunnen aantrekken. Of een festival. Wel weer een liber amicorum. En er is Bobschrift, het periodiek waar liefhebbers, bewonderaars, collega’s en bekenden zich uitleven ter nagedachtenis aan de meester van de zwarte humor.

 

Het bonte gezelschap overziend dat dit jaar de bijdragen voor Bobschrift bijeenschreef, mag de vraag gesteld worden of Bob den Uyl, ruim twintig jaar na zijn dood, als cultfiguur valt te typeren of een groot literator genoemd mag worden, zich verheugend in een breed publiek met blijvende aandacht, of iets daartussen. In het eerste Bobschrift schreven wij: ‘Het is tijd om het woord te laten vallen: langzaam tekenen zich de contouren van een cultfiguur af.’ Een uitspraak die we nog eens onder de loep willen leggen.

 

Bekende namen uit de literatuur leverden dit jaar hun bijdrage: Mensje van Keulen, Jan Siebelink en Lodewijk Wiener. Bekende publicisten en biografen klommen in de pen: Wim Huijser, Nico Keuning en Kees Sluys. Enthousiastelingen deden hun best: Bertram Borkes, Mark van Leeuwen, Henk Schillemans en Ivar Schute. Dichter en oud-collega Bert Bokhoven, Mats Beek van schrijversinfo.nl en antiquaar, en entertainer Reinier van Mourik leefden zich uit. Tezamen schreven zij herinneringen, artikelen, overpeinzingen, Uyliaanse verhalen en gedichten.

 

Een cultfiguur is een binnen een kleine subcultuur hevig bewonderde persoon, wiens leef- en denkwijze vaak geïmiteerd worden. Het lijkt ons een slecht idee om als Bob den Uyl te gaan leven, alleen zijn schrijverschap verdient navolging. De hamvraag is echter of Siebelink en Bokhoven, Sluys en Wiener tot leden van een subcultuur gerekend mogen worden. Laten we wel wezen, iedereen die, door het zendingswerk van bovenstaand gezelschap met het werk van Bob den Uyl in aanraking komt, zal gaan lachen en grinniken. Het subcultuurtje is zo groot als we het maken. Ach, wie kan het werk van Bob den Uyl nu eigenlijk naast zich neerleggen? De meester zelf: ‘En zij die niet begrijpen waarin de grootsheid van zijn handelingen dan heeft gelegen, zullen tot de doden behoren.’

 

Bobschrift 2013 verscheen bij uitgeverij Douane. Dit boek is echter via deze website te bestellen. Prijs EUR 10,00.
 

Terug naar het overzicht

Uitgeverij Vreugdenberg | info@uitgeverijvreugdenberg.nl